Afreeka MANDINKALU mit Mori Dioubaté 2019 / Na Nang, Wien 

Talking Drum 2011 / Freiraum St. Pölten, NÖ 

AFCU Percussion 2011 / WUK in Wien


Facebook, Newsletter Facebook Newsletter